Skip to main content

Uit de statuten: “Het Albertfonds heeft als doel het onderzoek naar de levenskwaliteit van patiënten met kanker te bevorderen en deze kennis ter verbetering van deze levenskwaliteit, tijdens en na hun behandeling, toe te passen.”

Ontstaan

“Het Albertfonds werd opgericht op initiatief van Erik Schils, IT-medewerker aan UZ Leuven. Hij verloor zijn vader Albert aan kanker, en heeft ervaren hoe niet alleen de ziekte zelf maar ook de behandeling een zware invloed op de patiënt en zijn omgeving hebben. Met zijn gebruikersgroep van VMware gaf hij een aanzet voor het nieuwe fonds.

Ondanks grote vooruitgang blijft een kankerbehandeling altijd ingrijpend. De zieke cellen moeten uitgeschakeld worden, met een operatie, chemo- en/of radiotherapie, maar in dat proces worden ook gezonde organen vaak zwaar belast of gekwetst. Dat kan leiden tot zeer ernstige gevolgen, soms levenslang. In de meest bedreigende gevallen van kanker hebben artsen echter geen keuze: ze moéten ingrijpen, soms met drastische middelen en ten koste van een grote daling van de levenskwaliteit.

Het ligt voor de hand dat er veel onderzoek nodig blijft, om therapieën zo optimaal en gepersonaliseerd mogelijk te kunnen aanbieden. Daarnaast moeten we ons ook richten op de levenskwaliteit zelf, hoe we die beschermen, hoe we omgaan met het kankergevecht zelf en de gevolgen ervan, fysiek, emotioneel en sociaal. Dat is waar het Albertfonds zich op focust. “

Beheerscomité

karinhbreur_Prof. dr. Karin Haustermans, medisch directeur Protontherapie ParTICLe in UZ Leuven, tevens voorzitter van het Albertfonds.

Prof. dr. Inge Geraerts,  Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen van KU Leuven.

Dr. Sofie Isebaert,  Laboratorium Experimentele Radiotherapie van KU Leuven (secretaris).

Dr. Eva Oldenburger,  Laboratorium Experimentele Radiotherapie van KU Leuven

downloadDe heer Erik Schils, Expert System Engineer, UZ Leuven-IT, tevens initiatiefnemer van het Albertfonds