Skip to main content

Projecten

“Niet alleen het overleven telt, ook de kwaliteit van leven tijdens of na kanker.”

Het Albertfonds wil onderzoek aanmoedigen en ondersteunen dat de aantasting van de levenskwaliteit tijdens en na kanker bestrijdt.

We filteren nu de eerste projectaanvragen die financiering via het fonds zoeken. Er zijn heel veelbelovende bij. Zo is er een project dat wil nagaan of mindfulness gunstige effecten kan opleveren bij depressie na de behandeling. Een ander project wil patient reported outcome in kaart brengen: een systeem van vragenlijsten moet aangeven of het aangewezen is dat de patiënt professionele hulp inroept of niet.

Verruimen van palliatieve zorg

Kwaliteit van leven verbeteren van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden.

Sterkere interactie tussen patiënt en arts

Gericht onderzoek doen bij
kankerpatiënten naar de persoonlijke beleving
van hun levenskwaliteit tijdens en na hun behandeling.

Verminderen van neveneffecten kankertherapie

Onderzoek doen naar nieuwe behandelingsmethodes om de levenskwaliteit te verbeteren van kankerpatiënten (patiëntgerichte aanpak).

Investeren in opvang en begeleiding

De noden aan een betere sociale begeleiding van kankerpatiënten in kaart brengen en structurele en concrete oplossingen uittekenen.

Houd Me Vast voor koppels geraakt door kanker

Kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg voor een naaste

Resultaten van onderzoek gepubliceerd in European Journal of Cancer Care

Proton bel Albertfonds

Bel luidt nieuw begin in

Bestralen in Tijden van Corona: schouderklopjes niet toegelaten

Project voor stamceltransplantatie patiënten

Ondersteuning nieuw onderzoek specifieke groep patienten

Mindfulness verdere steun van Kom op tegen Kanker

Onderzoek naar impact van kanker op mantelzorgers

Roomservice voor jongeren met kanker

Boekje voor kinderen die de diagnose kanker krijgen

Zoeken naar klein geluk tijdens zorgproces

Heeft u een projectvoorstel?

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht