Proton bel Albertfonds

Symbool van hoop voor patiënten die hun behandeling met protontherapie afronden

In het nieuwe protontherapiecentrum op Gasthuisberg hangt een speciale bel, met een bijzondere betekenis. Patiënten die er hun laatste bestraling ondergaan, kunnen letterlijk een nieuwe periode in hun leven inluiden. De bel kwam er op initiatief van het Albertfonds. Dit fonds ondersteunt patiënten met kanker en financiert onderzoek naar hun welzijn.

Patiënten die regelmatig naar de bestralingsafdeling komen, bouwen een band op met alle mensen daar: artsen, zorgverleners, ondersteuners en medepatiënten. Wanneer zij uiteindelijk hun behandeling afronden, mag dat ook met de hele afdeling gevierd worden.

“Een nieuw begin na een onzekere periode, een stap dichter naar herstel: dat geeft hoop. Niet alleen aan de betrokken patiënt zelf, maar ook aan iedereen die hem of haar omringt”, zegt professor Karin Haustermans, specialist Radiotherapie en voorzitter van het Albertfonds.

In andere protonencentra in Europa en in de Verenigde Staten is het al langer een traditie dat patiënten en hun naasten het einde van hun bestralingsreeks vieren door een bel te luiden of op een gong te slaan. Professor Haustermans: “De sterke symbolische waarde van dit gebaar overtuigde ons om ook in het Leuvense protoncentrum een bel te hangen, op een zichtbare plek en hoorbaar voor iedereen. “Weer iemand een stap verder”, dat is het krachtige signaal dat ook medepatiënten hoop geeft en vertrouwen schenkt.“

Deze bel werd geschonken door dr. Maria Stella Haeldermans, mama van onze voorzitter. Zij was een groot supporter van het Albertfonds en wenste ook na haar dood het Albertfonds te steunen,  liever dan bloemen en kransen op haar begrafenis.

Bijzondere boodschap

Op de wand naast de bel staat een boodschap die artsen en zorgverleners richten aan de patiënten. Hun wens is verwoord in een gedachte van Jos Stroobants:

“Luid de klok over jouw landschap
Hervind verwantschap, nieuw gezantschap.”

De Franstalige interpretatie van Dominique Abraham en Stéphane Ostyn is even mooi:

“Sonnez les matines
à l’aube d’un nouvel avenir
l’invitation à un nouveau devenir.”

PARTICLE en protontherapie

Eind juli 2020 kreeg de eerste patiënt een bestraling in het nieuwe protontherapiecentrum PARTICLE op Gasthuisberg. Protontherapie is een innovatieve bestralingstechniek met een protonenbundel, die heel gericht kwaadaardige tumoren bestraalt en zo minder gezond weefsel beschadigt. PARTICLE, kort voor Particle Therapy Interuniversity Center Leuven, is een klinische en wetenschappelijke samenwerking tussen zes universitaire ziekenhuizen en hun netwerkziekenhuizen.

Protontherapie is wereldwijd in opmars voor de behandeling van een aantal kankers waarbij het extra belangrijk is om de omliggende weefsels te beschermen. Dat kan gaan om kinderen met kanker of volwassenen met een tumor dicht bij levensnoodzakelijke of kwetsbare organen, zoals de hersenen of de ogen.