Kinderen en jongeren betrekken bij palliatieve zorg voor een naaste

Door (klein-)kinderen en jongeren beter te betrekken bij het afscheid van hun mama, papa, oma, opa of andere dierbaren, wordt de kans op een complex en zwaar rouwproces kleiner. (Groot-)ouders hebben echter nood aan gerichte ondersteuning bij het betrekken van hun (klein)kinderen. Daarom hebben de zorgverleners van de Palliatieve Eenheid van UZ Leuven pakketjes/zakjes samengesteld met informerend en ondersteunend materiaal, aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën.

Doelstelling is om kinderen en jongeren sterker bij de palliatieve zorg te betrekken en om drempelverlagend te werken: ouders en grootouders houden kinderen soms liever weg uit de palliatieve omgeving en jongeren voelen zich vaak onzeker bij hun bezoek aan de afdeling. Psychologen willen de palliatieve eenheid ‘toegankelijker’ maken voor kinderen en jongeren.

 

Het aangereikte materiaal nodigt hen bovendien uit actiever betrokken te zijn bij het afscheidsproces en hun gevoelens hierbij beter te kunnen/durven uiten: door het gezamenlijk uitvoeren van activiteiten, door het knutselen van een zinvol aandenken aan de naaste, door het tekenen of beschrijven van hun persoonlijke gevoelens en ervaringen, …

Concrete uitvoering

  • Er werden pakketten/tasjes samengesteld voor drie leeftijdscategorieën: kleuters/lagere schoolkinderen/jongeren (humaniorastudenten)
  • Er werd ook extra materiaal voorzien dat centraal op de eenheid bewaard wordt

De pakketten worden samengesteld in overleg tussen verpleegkundigen, psychologen en rouwbegeleiders. Voorbeelden van de inhoud: teken- en knutselgerief, materiaal om afdrukken te maken, koester- en invulboekjes, armbandjes, dromenvangers, …