Skip to main content

Ontwikkeling van een nieuwe app om adolescenten en hun familie te ondersteunen tijdens en na kankerbehandeling

 

Het Albertfonds wil een mobiele app ontwikkelen voor kankerpatiënten. Deze app zal een belangrijke onderdeel zijn in de interactie met patiënten en hun familie. Uit deze interactie willen artsen en zorgverleners leren hoe ze de levenskwaliteit van kankerpatiënten tijdens en na hun behandeling kunnen verbeteren. De app, die ontwikkeld zal worden in samenwerking met specialisten aan KU Leuven en UZ Leuven, zal heel wat functionaliteiten bevatten. Eén van de eerste onderzoeksprojecten waarvoor de app gebruikt zal worden, is een op mindfulness gebaseerde training.

‘Boost your Mind’-project zet  app in om jongeren en jongvolwassenen tijdens en na kanker te ondersteunen

Dit project wil adolescenten en jongvolwassenen ondersteunen bij het terug opnemen van het normale leven na een behandeling tegen kanker. Mindfulness is in dit kader een gerichte en wetenschappelijk onderbouwde interventie. De interventie zal worden aangeboden via ‘blended care’. ‘Blended care’ is een combinatie van face-to-face gesprekken en online-interventies waarbij mobiele applicaties een belangrijke rol kunnen spelen.

In België krijgen elk jaar ongeveer 180 jongeren tussen 14 en 24 jaar kanker. Meer dan 85% van deze jongeren kunnen met succes behandeld worden. Na de behandeling moet de jongere de draad terug opnemen en de psychosociale nazorg is erop gericht de jongeren hierbij te helpen. De kennis over doeltreffende nazorgbehandelingen blijft te beperkt en jongeren en jongvolwassenen zijn vaak een vergeten groep in klinische studies. Klachten zoals vermoeidheid, concentratie-problemen, angsten en sombere gevoelens komen vaak voor na het doormaken van een ziekte zoals kanker. Onderzoek toont ook aan dat jongeren vaak ernstigere en langer durende symptomen van stress, angst en depressie ervaren dan kinderen of volwassenen met een gelijkaardige diagnose (Clerici et al., 2008).  De nood aan ondersteuning is het hoogst na afloop van behandeling (Dyson et al., 2012). Daarom willen onderzoekers verbonden aan de KU Leuven een studie uitvoeren naar de effectiviteit van een op mindfulness gebaseerde interventie aangeboden onder de vorm van ‘blended care’.

Met een project dat gebruik maakt van mobiele applicaties, willen we verder bouwen op een lopend pilootproject (2013-2016, https://ppw.kuleuven.be/home/mindfulness/projects) dat de effectiviteit onderzoekt van de ‘Boost your Mind’- training bij ex-patiënten in de leeftijdsgroep 14 tot 24 jaar. In dit pilootproject kunnen de deelnemers wekelijks een mindfulness-training volgen in groep, in sessies van 90 minuten, en dat gedurende 8 weken. De rekrutering voor dit pilootproject verliep moeizaam. Eén van de redenen die de jongeren hiervoor zelf aangeven, is een gebrek aan tijd om de groepssessies van 90 minuten bij te wonen. In het nieuwe project willen we de training voor hen aantrekkelijker maken en het gevoel van tijdsgebrek omzeilen door de training aan te bieden via mobiele apps.

Het onderzoeksproject maakt gebruik van een multiple baseline-design waarbij deelnemers gedurende drie fasen (baseline fase voor de interventie, interventie-fase, en follow-up periode na de interventie) symptomen en onderliggende processen monitoren. De mobiele applicatie zal bestaan uit verschillende basisonderdelen: een trainingsprogramma, oefenschema’s met professionele support en reminders, onderzoeksvragen en feedback.

 

Dit onderzoek wil nagaan of een op mindfulness gebaseerde training gegeven onder de vorm van ‘blended care’, meer adolescenten en jongvolwassenen kan motiveren tot deelname en of de training onder deze vorm dezelfde impact heeft als een face-to-face groepstraining.

 

De studie wordt uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven (Dr. Katleen Van der Gucht, Prof. Filip Raes, Prof. Peter Kuppens), in samenwerking met psychiater Dr. Edel Maex (ZnA, Stresskliniek).

Indien u meer informatie wenst over deze studie kan u contact opnemen met Dr. Katleen Van der Gucht, 016 37 31 83. katleen.vandergucht@ppw.kuleuven.be.